Gymnastiksalen på skolen/Karate

Tirsdag
1
17.30 
17.45 
18.00 
18.15 
18.30 
18.45 
19.00 
19.15 
19.30 
19.45 
20.00 
20.15 
20.30 
20.45 
Torsdag
1
17.30 
17.45 
18.00 
18.15 
18.30 
18.45 
19.00 
19.15 
19.30 
19.45 
20.00 
20.15 
20.30 
20.45